Persondatapolitik

Persondatapolitik – Fotokæden AMBA

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger m.v.

Fotokæden AMBA er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Fotokæden AMBA
Brydehusvej 20, 2750 Ballerup
CVR-nr.: 12718241
Telefon: 43 63 33 22
E-mail: mail@fotokaeden.dk

Som en naturlig del af virksomhedens aktiviteter indsamler og behandler Fotokæden AMBA personoplysninger, som er omfattet af gældende regler om databeskyttelse.
Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet nedenfor:
 
Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsbrev:
Vi indsamler følgende personoplysninger:
• Navn
• E-mail

Vi anvender oplysningerne til:
• Nyhedsformidling og information om tilbud, kampagner, kurser, arrangementer m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, som du har givet eller giver ved din nytilmelding.

Vi gør her særligt opmærksom på, at du har ret til når som helst at forlange dine oplysninger slettet, når de alene er afgivet i forbindelse med tilmelding til vores elektroniske nyhedsbrev.

Når du bruger vores hjemmeside:
Vi anvender cookies og andre almindeligt kendte værktøjer (Google Analytics, m.fl.) for løbende at kunne forbedre den generelle funktionalitet og din oplevelse af vores hjemmeside.

Google Analytics
Som de fleste andre websites, burger vores site Google Analytics (GA) til at måle bruger interaktion. Vi bruger disse data til at måle antal brugere af vort site, for bedre at kunne forstå hvordan vores brugere finder os, hvordan de bruger vores hjemmeside, og for at vi kan forstå brug mønstret på vores hjemmeside.
Selvom GA registrerer data såsom din geografiske placering, computer/enhed, browser og operativsystem, er der ingen af disse data der identificerer dig for os.
GA registrerer også din IP adresse hvilket kunne blive brugt til personlig identifikation af dig , men Google giver ikke adgang til denne information.
Vi betragter Google som en 3 parts data processor. GA bruger cookies, hvilke er beskrevet på Google’s developer guides.

Hvis du slår cookies funktionen fra i din internet browser forhindrer det GA i at måle din besøgshistorik på vores hjemmeside.

Google Tag Manager
Vi forsøger løbende at forbedre brugeroplevelsen på vores hjemmeside ved at levere mere personlig relevant og målrettede tilbud, kampagner og indhold.
Til det formal bruger vi Google Tag Manager (GTM). GTM er en lille kode der hjælper os med at måle bruger adfærd på tværs af vores sites og sender information til vores GA konto Derefter er disse data organiseret på en måde så vi kan vurdere hvilke forbedringer vi kan gøre fremover for at styrke brugeroplevelsen.

Facebook pixel
Fotokaeden.dk anvender cookies fra Facebook til at registrere brugeradfærd, og til at individualisere markedsføring på Facebooks platforme.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er oplysningernes nødvendighed for opfyldelsen af ovennævnte formål og myndighedskrav.

Generelt:
Overførsel af personoplysninger:
Dine personoplysninger vil ikke blive overført eller delt med tredjepart. Fotokæden AMBA anvender MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve og til administration af navn og mailadresse. Vi betragter MailChimp som en 3. parts data processor – MailChimp’s privatlivspolitik kan læses her.

Opbevaring af dine personoplysninger:
Vi kan ikke sige noget generelt om, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, da det afhænger af, til hvilket formål oplysningerne er indsamlet. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på fremtidig relevans i forhold til det formål, hvortil oplysningerne er afgivet, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning
Dette er 2. version af Fotokæden AMBA’ persondatapolitik redigeret 24.05.2018.